2 Oblicz pole powierzchni calkowitej i objetosc stozka

kobiecym okiem na sport

Temat: Egzamin Gimnazjalny 2008 :D
SŁUCHAJCIE TO ZNALAZLEM NA PEWNEJ STRONIE MOZE TO PRAWDA Zadanie 1 Kulka o masie m1 zderza się całkowicie niesprężyście z kulką o masie m2. Oblicz szybkość kulek po zderzeniu, jeżeli m1 ... kg. W pewnym momencie chłopiec rzucił poziomo przed siebie piłkę z prędkością 10m/s. Z jaką prędkością odjechał chłopak i w którą stronę? Zadanie 3 Oblicz przekładnie tranformatora n2/n1, który zmienia napięcie z 360 V na 24 V. Zadanie 4 Po rzece płynie motorówka z prędkością własną równą 2m/s. Prędkość prądu rzeki wynosi 1m/s. Oblicz prędkość motorówki względem obserwatora stojącego na brzegu, jeżeli motorówka płynie: 1. zgodnie z prądem rzeki 2. pod prąd Zadanie 5 Promień równika ma w przybliżeniu 6370 km. Ile czasu potrzebowałby samolot lecący ok 10 km nad powierzchnią Ziemi wzdłuż równika z prędkością 638 km/h, aby zrobić pełne okrążenie naszej planety? oto zadania na egzamin i bedzie obliczyc pole całkowite stozka i objetosc
Źródło: topranking.pl/897/egzamin,gimnazjalny,2008,d.phpTemat: Matematyka
Cześć Mam zadanie z matematyki i nie wiem jak zrobić 1. Kąt między tworzącą i wysokością stożka ma miarę 45.Promień podstawy stożka ma długość podstawy 2pierwiastków z 2 oblicz pole powierzchni całkowitej stożka 2. Oblicz objętość i pole powierzchni bryły powstałej w wyniku obrotu: a) trójkąt równoramienny o podstawie długości 10cm i ramieniu dł. 13cm wokół podstawy b) kwadrat o boku długości...
Źródło: topranking.pl/908/95,matematyka.php


Temat: Bryly obrotowe
z 3 klasy gimnazjum: Zadanie 1. Kąt rozwarcia stożka ma miarę 90 stopni. Wysokość stożka ma 10 cm. Oblicz długość promienia podstawy stożka i długość tworzącej tego stożka. Zadanie 2. Przekątna przekroju osiowego walca ma długość 12 cm i jest nachylona do podstawy walca pod kątem 60 stopni. Oblicz długość promienia i wysokość walca. Zadanie 3. Półkole o obwodzie równym 3 pi + 6 obraca się wokół średnicy. Jaki obwód ma koło wielkie otrzymanej kuli? Zadanie 4. Walec ma wysokość 10 cm, a jego objętość wynosi 640 pi cm3 (sześciennych). Jaką średnicę ma podstawa tego walca? Zadanie 5. Pole powierzchni całkowitej stożka wynosi 80 pi. Promień podstawy stożka ma długość 4. Oblicz długość tworzącej stożka. Zadanie 6. Kula o promieniu długości 6cm i stożek o promieniu podstawy długości 4 cm mają równe objętości. Oblicz wysokość stożka. trochę sie naprzepisywałem z książki
Źródło: topranking.pl/913/bryly,obrotowe.php


Temat: Zadania z matmy
Proszę wszystkich o pomoc w 8 zadaniach ZAD1 Przekątna przekroju osiowego walca równa10 cm nachylona jest do podstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole powierzchni całkowitej walca. ZAD2 Równo ramienny trójkąt prostokątny o polu 10 cm2 obraca się dookoła jednej z przyprostokątnych oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły ZAD3 Oblicz objętość walca kutry powstał w wyniku obrotu prostokąta o wymiarach 4cm i 8 cm wokuł a) dłuższego boku b) krótszego boku c) symetralnej dłuższego boku d)symetralnej krótszego boku ZAD4 Pole powierzchni całkowitej walca jest równe 30pi cm2 a promień podstawy jest pięć razy krótszy od wysokość walca. Oblicz objętość walca ZAD5 Oblicz objętość stożka którego promień podstawy r=12a pole powierzchni bocznej jest o 36pi cm2 większe od pola podstawy ZAD6 równoramienny trójkąt prostokątny o polu 18 cm2 obraca sie dokoła jednej z przyprostokątnych oblicz pole powierzchni całkowitej otrzymanej bryły ZAD7 pole pow bocznej walca jest równe 60 pi cm2 a pole powierzchni całkowitej 78 pi cm2.oblicz objętość walca ZAD8 oblicz pole powierzchni i objętość kuli o promieniu 100cm
Źródło: topranking.pl/919/zadania,z,matmy.php


Temat: Zadanka z matmy, latwe, wiec i prosty +
Oto te 3 zadanka, proszę o rozpisanie wyników: 1. Podstawa stożka jest opisana na kwadracie o boku długości 6 cm. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka. 2. Trójkąt równoramienny prostokątny o przyprostokątnej długości 12 cm obraca się wokół przeciwprostokątnej. Oblicz pole powierzchni i objętość powstałej bryły obrotowej. 3. Z walca wycięto stożek, którego promień podstawy jest przystający do promienia podstawy walca, wysokość stożka jest przystająca do wysokości walca. Wiedząc, że objętość walca wynosiła 210 pi cm/3, oblicz objętość bryły powstałej w wyniku wycięcia stożka.
Źródło: topranking.pl/920/zadanka,z,matmy,latwe,wiec,i,prosty.php


Temat: Matematyka proste zadanie = plusik
1. Podstawa stożka jest opisana na kwadracie o boku długości 6 cm. Przekrój osiowy stożka jest trójkątem prostokątnym. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość stożka. Proszę o obliczenie, za odpowiedź z ... to coś pomoże... pozdro a ja się przyczepię do tego rozwiązania tam uwzględniony był kąt pomiędzy bokiem a ścianą a przecież jest on wiadomy 45stopni bo: "Przekrój osiowy stożka jest trójkątem...
Źródło: topranking.pl/924/matematyka,proste,zadanie,plusik.php


Temat: Zadania matma... proste plusy
1. Oblicz pole przekroju osiowego stożka o średnicy 6cm i wysokości 10 cm. 2. Oblicz Pole całkowite i objętość walca obróconego w wyniku obrotu kwadratu o boku długości 6 cm wokół boku. 3. Po rozwinięciu pola bocznego stożka na płaszczyźnie otrzymamy półkule o promienu 8 cm. Jaka jest objętość stożka. 4. Kulę o promieniu 10 cm przecięto płaszczyznę w odległości 6 cm od środka kuli. Oblicz pole powierzchni otrzymanego przekroju. Proszę o pełne rozwiązania. Będą plusy
Źródło: topranking.pl/927/zadania,matma,proste,plusy.php


Temat: Dwa zadania z matematyki proste (nie dla mnie)
tak więc.. rozwiąże ktoś za plusika zadanie 2 i 3 ? :/ proszę was.. Zad.l(2 pkt.) Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 64 cm2. Oblicz objętość i pole powierzchni bocznej tego walca. Zad.2 (2pkt.) Krawędź podstawy graniastosłupa prawidłowego czworokątnego ma długość 4. Oblicz długość przekątnej tego graniastosłupa, jeśli przekątna graniastosłupa tworzy z płaszczyzną podstawy kąt 30 ° Zad.3 (3pkt.) Przekątna d prostokąta będącego przekrojem osiowym walca ma długość 12 cm i tworzy z podstawą walca kąt a = 30 ° Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca. Zad.4 (4 pkt.) Oblicz objętość ostrosłupa prawidłowego trójkątnego, którego wysokość jest równa 16 i tworzy z wysokością ściany bocznej kąt a, taki, że cosa=0,8. Zad 5. (4 pkt.) Stosunek pola powierzchni bocznej stożka do jego pola podstawy jest równy V2 : l. Objętość stożka jest równa objętości kuli o średnicy 6. Oblicz wysokość tego stożka.
Źródło: topranking.pl/930/dwa,zadania,z,matematyki,proste,nie,dla,mnie.php


Temat: Zadania z matemtyki...
Zwracam sie do was z prosba o pomoc w zadaniach o tematyce::: Bryły Obrotowe... 1.Prostokąt, ktorego pole rowne jest 80 cm <kwadratowych obraca sie dookola jednego z boków. Objetosc powstalej bryły jest równa 640 (pi) cm (szczesciennych). Oblicz pole powierzchni calkowietej tej bryły. 2.Pole powierzchni bocznej walca jest rowna 60 (pi) cm (kwadratowych), a powierzchnia calkowita 78 (pi) cm (kwadratowych). Oblicz objetosc walca. 3.Oblicz pole powierzchni bocznej i objetosc walca wiedząc, ze bok kwadratu wpisanego w jego podstawe ma 12 cm i rowny jest wysokosci walca. 4.Przekątna przekroju osiowego walca rowna 10 cm, nachylona jest do pofstawy pod kątem 30 stopni. Oblicz pole calkowite i objetsc walca. 5.Oblicz objetosc stozka i jego pole, ktorego pole podstawy jest rowne 36 (pi) cm (kwadratowych),a kąt rozwracia stozka ma miarę 60 stopni. Dzieki z gory za pomoc...
Źródło: topranking.pl/935/zadania,z,matemtyki.php


Temat: Pomoc z matematyki
Chciałbym wam prosić o zrobienie + DOKŁADNIE objaśnienie co i jak przy następujących zadaniach: 1) Trójkąt o kącie 60* obracamy wokół dłuższej przyprostokątnej. Oblicz pole powierzchni całkowitej i objętość otrzymanego stożka, jeżeli długość dłuższej przyprostokątnej jest równa 3 pierwiastki z 3. 2) Powierzchnia kuli jest równa 16 pi cm^2 Oblicz objętość tej kuli 3) Powierzchnia całkowita czworościanu foremnego jest równa 36 pierwiastków z 3 cm^2. Oblicz objętość tego czworościanu. 4) Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa prawidłowego w którym podstawą jest kwadrat a wysokość ściany bocznej wynosi 5cm. Nie chce samych suchych obliczeń, tylko dokładne objaśnienia skąd się co wzięło i jak to obliczyć. Z góry dzięki za pomoc.
Źródło: topranking.pl/939/35,pomoc,z,matematyki.php


Temat: Pomoc z matematyki
1. ponieważ jest to trójkąt prostokątny, gdzie mamy kąt 60 st., to możemy z tego obliczyć wszystkie boki. - najpierw należy przypomnieć sobie, że naprzeciwko kąta 30st (180-90-60=30 - zależność na ... się wyliczyć długości boków. wystarczy podstawić do równania pitagorasa, że a^2 = [3sqrt(3)]^2+(a/2)^2, z czego wychodzi, że a = 6. dalej rysujemy sobie ten stożek, co to w zadaniu nas o niego pytają. wzór na objętość stożka, to v=1/3pi*r^2*H, gdzie jak zobaczymy z rysunku H=dłuższa przyprostokątna = 3sqrt(3), a r=krótsza przyprostokątna=a/2=3, na podstawie tych danych obliczamy objętość i dochodzimy do tego, że v=9pisqrt(3) natomiast pole pow. całkowitej, to pole powierzchni bocznej + pole podstawy, gdzie pole pow bocznej = pi*r*l (l-tworząca stożka - w naszym przypadku przeciwprostokątna), pole podstawy, to pi*r^2 (r=a/2=3) razem mamy Pc=pi(3*6+9)=27*pi 2.obj kuli = 4/3pi*r^3, jej powierzchnia 4pi*r^2. z tej drugiej zależności obliczamy promień (r=2) i podstawiamy to do tej pierwszej - V=10 2/3 pi 3. pole pow. całkowitej czworościanu foremnego to 4*pole ściany bocznej (w tym przypadku trójkąta równobocznego) = (a^2)*sqrt(3), z tego wyliczamy a, które jest równe 6, objętość czworościanu, to (a^3/12)*sqrt(2), z czego wyliczamy, że V=18*sqrt(2) 4. napiszę...
Źródło: topranking.pl/939/35,pomoc,z,matematyki.php


Temat: Zadania z matmy... łatwy plus
1. Objętość piłki jest równa 972 pi cm3. Oblicz z dokladnoscia do 1 cm2, ile skory potrzeba na uszycie takiej pilki. Obliczenia wykonaj, przyjmująć, że doliczamy 20% na szwy. 2. Promień podstawy stożka ma 5 cm długości, a tworząca stożka jest o 3 cm dłuższa od jego wysokości. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego stożka. Wynik podaj z dokladnoscia do 1 cm2. 3....
Źródło: topranking.pl/946/zadania,z,matmy,latwy,plus.php


Temat: Matematyka
Na jutro pilnie potrzebuje zrobionych tych zadań: 1. Przekrój osiowy walca jest kwadratem o polu 128 cm2. Oblicz pole powierzchni całkowitej tego walca. 2. Kropelki deszczu mają kształt kulek. W czasie ulewnego deszczu osiągają średnicę do 0,5 cm. Ile kropel deszczu zmieści się w pucharze o kształcie stożka o średnicy i wysokości równej 6 cm? 3. Kąt rozwarcia stożka jest prosty. Tworząca stożka jest równa 3√2 dm. Oblicz objętość stożka. 4. Pole powierzchni jednej z dwóch kul jest równe 12 dm2, a drugiej 768 cm2. Znajdź stosunek objętości kuli większej do objętości kuli...
Źródło: topranking.pl/969/100,matematyka.php


Temat: PILNE !!!
stożka jest dwa razy większe od pola powierzchni kuli. Znajdź kąt jaki tworzy z powierzchnią podstawy tworząca stożka.
Źródło: topranking.pl/1842/72,pilne.php


Temat: PILNE !!!
W stożek została wpisana kula. Wiadomo , że pole powierzchni całkowitej stożka jest dwa razy większe od pola powierzchni kuli. Znajdź kąt jaki tworzy z powierzchnią podstawy tworząca stożka.    ...
Źródło: topranking.pl/1842/72,pilne.php


Temat: Stereometria
Witam Jak to zrobić ? Help - na pewno proste :(( Zad. 1. Stożek o objętości V przecięeeto płaszczyznami równoległymi do podstawy i dzielącymi jego wysokość na trzy równe części.   Oblicz objętość części stożka zawartej między podstawami. Zad. 2. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym krawędź ściany bocznej tworzy z podstawą kąt alfa, a odległość środka wysokości ostrosłupa od ściany bocznej wynosi d. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej ostrosłupa. Zad. 3. W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym odległość środka podstawy od ściany bocznej jest równa p, al kąt ściany bocznej przy wierzchołku ostrosłupa ma miarę alfa. Oblicz objętość ostrosłupa. Z góry dziękuję . Grzesiek
Źródło: topranking.pl/1845/97,stereometria.php


Temat: Zadanka z bryl - potrzebna pomoc
Witam! Jesli ktos moglby mi pomoc w rozwiazaniu nastepujacych zadan: 1. Na ostroslupie prawidlowym czworokatnym o wysokosci h, w ktorym sciana boczna jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod katem "alfa"opisano stozek. Oblicz promien podstawy, pole powierzchni bocznej i objetosc stozka. 2.W prawidlowym ostroslupie czworokatnym sciana boczna jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod katem "alfa". Oblicz pole powierzchni calkowitej, wiedzac, ze odleglosc jego...
Źródło: topranking.pl/1846/zadanka,z,bryl,potrzebna,pomoc.php


Temat: Zadanka z bryl - potrzebna pomoc
barwi napisał(a): 1. Na ostroslupie prawidlowym czworokatnym o wysokosci h, w ktorym sciana boczna jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod katem "alfa"opisano stozek. Oblicz promien podstawy, pole powierzchni bocznej i objetosc stozka. 2.W prawidlowym ostroslupie czworokatnym sciana boczna jest nachylona do plaszczyzny podstawy pod katem "alfa". Oblicz pole powierzchni calkowitej, wiedzac, ze odleglosc jego wierzcholka od srodka kuli wpisanej w ten ostroslup...
Źródło: topranking.pl/1846/zadanka,z,bryl,potrzebna,pomoc.php


Temat: Zadanka z bryl - potrzebna pomoc
calkowitej, wiedzac, ze odleglosc jego wierzcholka od srodka kuli wpisanej w ten ostroslup jest rowna d. Bede wdzieczny za pomoc, To - chetnie. 1. Zauwaz, ze promien podstawy mozesz policzyc NIE...
Źródło: topranking.pl/1846/zadanka,z,bryl,potrzebna,pomoc.php


Temat: Bryły obrotowe pomocy...
bocznej stożka jest półkolem o promieniu a. Oblicz kąt rozwarcia stożka i wyznacz jego objętość. 4z. Pole powierzchni bocznej stożka jest dwa razy większa od pola podstawy, a promień podstawy ma długość 6cm. Oblicz kąt nachylenia tworzącej stożek do płaszczyzny podstawy oraz objętość bryły. 5z. Przekrój osiowy walca jest prostokątem o boku mającym 8cm i przekątnej o długości 10cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca. 6z Przekrój osiowy walca jest prostokątem, którego obwód jest równy 56, a długości jego boków pozostają w stosunku 3:4. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej walca. Rozważ...
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,422,74350652,74350652,Bryly_obrotowe_pomocy_.html


Temat: Figury obrotowe-stożek
Figury obrotowe-stożek Proszę o pomoc: a)Dany jest stożek o promieniu równym 4cm. i wysokości 9,6cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka. b)Dany jest stożek o promieniu równym 3cm. i tworząca stożka równa jest 7,8cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka. c)Dany jest stożek o wysokości równej 33,6cm. i tworząca stożka równa jest 36,4cm. Oblicz objętość i pole powierzchni całkowitej tego stożka. Z góry dziękuję.
Źródło: forum.gazeta.pl/forum/w,422,74968662,74968662,Figury_obrotowe_stozek.html


Powered by wordpress | Theme: simpletex | © kobiecym okiem na sport